ინტერნეტში შემთხვევით აღმოვაჩინე პოლკოვნიკ ვ.პიადიშევის მიერ 1823 წელს, პეტერბურგში დაბეჭდილი საქართველოს რუკა, რომელიც 
შედის ატლასში "Географический атлас Российской империи, Царства Польского и Великого княжества Финляндского" (ამ ატლასში მაშინდელი რუსეთის იმპერიის 61 რუკაა თავმოყრილი). ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ამ რუკაზე ნათლად ჩანს, რომ არა თუ ე.წ. "სამხრეთ ოსეთი" (რომელიც, როგორც ცნება 1921 წლიდან გაჩნდა მხოლოდ და მანამდე ბუნებაშიც არ არსებობდა), არამედ საკუთრივ ოსეთის (ე.წ. "ჩრდილოეთ ოსეთი") დიდი ნაწილი დიდოეთით და ვლადიკავკაზითურთ (მოზდოკამდე) საქართველოს შემადგენლობაშია შესული. 
ეს ატლასი დღესაც ინახება რუსეთის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში...
ქვემოთ გთავაზობთ ამ რუკის მხოლოდ ჩვენთვის საინტერესო ნაწილს სრულიად შეგიძლიათ იხილოთ აქ


Historical Truth About “South Ossetia”

In February 1921 Democratic Republic of Georgia was attacked and occupied by the Red Army. On February 25, 1921 the Red Army entered the capital Tbilisi and installed a Moscow directed communist government. 

In April 1922 by way of gratuity to Ossetians (which lived in Georgia at that time) for supporting of Soviet army Lenin created the “South Ossetian Autonomous Oblast” – artificial created district in the hurt of Georgia!

Before April 1922 notion “South Ossetia” never existed in the history – Ossetians always has the state on the NORTH SIDE of The Main Caucasian Ridge! 


Comments
Leave a Reply