მეჩეთი “აზიზიე” ბათუმში მეოცე საუკუნის დასაწყისში.
მეჩეთი 40-იან წლები დაიწვა. სწორედ მის აღდგენას ითხოვს თურქეთი რესპუბლიკის მთავრობა მის ტერიტორიაზე არსებული ქართული ძეგლების ხანძთის, ოშკის, იშხნისა და ოთხთა ეკლესიის რეკონსტრუქციის სანაცვლოდ.

აზიზიე 1866 წელს ბათუმში აშენებული პირველი მეჩეთია.


Georgian Daily News
 


Comments
Leave a Reply